تبلیغات


نان جان من

از جمله هنر های من اینه که وقتی قراره هرزگاهی  به تعداد خیلی کم درسال که خودمون نون میپزیم...من  جهت نشون دادن هنر خودم دست به کار میشم که یک عدد از اون نون ها رو به صورت دااایره ای دربیارم همچین چبزی تحویلی بدم 

تکرار میکنم این قرار بوده یه نون خانگی گرد بشه :))

نان

خیلی خوبه که خودمون برا خودمون شادی ایجاد کنیم حتی اگه دلیلش همین خراب کاری ها باشه...منبع این نوشته : منبع